Wat als een medewerker zich ziekmeldt wegens een Oranje-kater?