Wat als de klachtencommissie een klacht niet in behandeling wil nemen?